• Productes

 • TANCS FRIGORÍFICS FONTSERÉ VERTICALS OBERTS
  -Fabricats d'acord a les Normes Europees EN 13732 i ISO 5708.
  -Gamma de fabricació des de 100 fins a 2.000 litres en versions 4 i 2 munyides BII.
  -Construïts en acer inoxidable AISI 304. Acabats totalment alimentaris.
  -Equips de rentat manual ideals per ramaders amb baixes produccions.
  -Compleixen la Directiva Europea 98/79/CE per màquines.
  -Equips que respecten el medi ambient. Aïllant tèrmic lliure de CFC'sy gas frigorífic ecològic.

  Veure PDF
 • TANCS FRIGORÍFICS FONTSERÉ VERTICALS TANCATS AMB RENTAT AUTOMÀTIC
  -Fabricats d'acord a les Normes Europees EN 13732 i ISO 5708.
  -Gamma de fabricació des 850 fins 6.000 litres en versions 4 i 2 munyides BII.
  -Construïts en acer inoxidable AISI 304. Acabats totalment alimentaris.
  -Equips amb sistema de rentat automàtic ideals per ramaders amb produccions mitjanes-altes.
  -Incorporen com a equip opcional el sistema de mesura electrònic del producte.
  -Compleixen la Directiva Europea 98/79/CE per màquines.
  -Equips que respecten el medi ambient. Aïllant tèrmic lliure de CFC's i gas frigorífic ecològic.

  Veure PDF
 • TANCS FRIGORÍFICS FONTSERÉ HORITZONTALS TANCATS AMB RENTAT AUTOMÀTIC
  -Fabricats d'acord a les Normes Europees EN 13732 i ISO 5708.
  -Gamma de fabricació des 2.100 fins 11.500 litres en versions 4 i 2 munyides BII.
  -Construïts en acer inoxidable AISI 304. Acabats totalment alimentaris.
  -Equips amb sistema de rentat automàtic ideals per ramaders amb produccions mitjanes-altes.
  -Incorporen com a equip opcional el sistema de mesura electrònic del producte.
  -Compleixen la Directiva Europea 98/79/CE per màquines.
  -Equips que respecten el medi ambient. Aïllant tèrmic lliure de CFC's i gas frigorífic ecològic.

  Veure PDF
 • TANCS FRIGORÍFICS FONTSERÉ VERTICALS TANCATS AMB RENTAT AUTOMATIC. (EQUIPS ADEQUATS PER GRANS PRODUCTORS)
  -Fabricats d'acord a les Normes Europees EN 13732 i ISO 5708.
  -Gamma de fabricació des 5.000 fins 50.000 litres en versió 4 munyides BII.
  -Construïts en acer inoxidable AISI 304. Acabats totalment alimentaris.
  -Equips amb sistema de rentat automàtic ideals per ramaders amb produccions molt altes.
  -Incorporen el sistema de mesura electrònic del producte.
  -Compleixen la Directiva Europea 98/79/CE per màquines.
  -Equips que respecten el medi ambient. Aïllant tèrmic lliure de CFC's i gas frigorífic ecològic.

  Veure PDF
 • REFRIGERADORS INSTANTANIS FONTSERÉ PER LLET.
  -Sistema de refredament instantani de llet des de 36 º C fins a 4 º C ideal per ramaders amb produccions molt altes.
  -El sistema de refrigeració instantani de la llet evita la reproducció de microorganismes i bacteris que es produeix en qualsevol sistema convencional.
  -Equip frigorífic compacte per a producció i emmagatzematge d'aigua barrejada amb propilenglicol a 0 º C.
  -Sistema de refredament de l'aigua per expansió directa de gas frigorífic ecològic (R404A).
  -Mòdul de recepció del producte amb dipòsit auto-rentable, bomba de llet i intercanviador de calor a plaques.
  -Models amb intercanviador de calor a plaques de dues etapes per pre-refredament del producte amb aigua de pou.
  -Gamma de fabricació per models normalitzats i cabals des de 1.000 fins a 4.000 litres/hora amb sistema de pre-refrigeració.
  -Gamma de fabricació per models normalitzats i cabals des de 600 fins a 3.000 litres/hora sense sistema de pre-refrigeració.

  Veure PDF
 • DIPÒSITS ISOTÈRMICS FONTSERÉ VERTICALS TANCATS AMB RENTAT AUTOMÀTIC
  -Fabricats d'acord a les Normes Europees EN 13732 i ISO 5708.
  -Gamma de fabricació per capacitats d'emmagatzematge des 5.000 fins 100.000 litres.
  -Gamma de productes ideal per combinar amb els refrigeradors instantanis i posterior emmagatzematge de la llet freda a 4 º C.
  -Disposen de circuits refrigerants amb aigua glicolada en el fons i 1ª virola de la part cilíndrica per a la posterior conservació del producte a la temperatura adequada.
  -Construïts en acer inoxidable AISI 304. Acabats totalment alimentaris.
  -Equips amb sistema de rentat automàtic ideals per ramaders de produccions molt altes.
  -Incorporen el sistema de mesura electrònic del producte.
  -Compleixen la Directiva Europea 98/79/CE per màquines.
  -Equips que respecten el medi ambient. Aïllant tèrmic lliure de CFC´s.

  Veure PDF
 • DIPÒSITS ISOTÈRMICS FONTSERÉ HORITZONTALS TANCATS AMB RENTAT AUTOMÀTIC
  -Fabricats d'acord a les Normes Europees EN 13732 i ISO 5708.
  -Gamma de fabricació per capacitats d'emmagatzematge des de 5.000 fins 30.000 litres.
  -Gamma de productes ideal per combinar amb els refrigeradors instantanis i posterior emmagatzematge de la llet freda a 4 º C.
  -Disposen de circuits refrigerants amb aigua glicolada per a la posterior conservació del producte a la temperatura adequada.
  -Construïts en acer inoxidable AISI 304. Acabats totalment alimentaris.
  -Equips amb sistema de rentat automàtic ideals per ramaders amb produccions molt altes.
  -Incorporen com a equip opcional el sistema de mesura electrònic del producte.
  -Compleixen la Directiva Europea 98/79/CE per màquines.
  -Equips que respecten el medi ambient. Aïllant tèrmic lliure de CFC´s.

  Veure PDF
 • REFRIGERADORS PER ACUMULACIÓ DE GEL FONTSERÉ PER LLET
  -Sistema de refredament instantani de llet des de 36 º C fins a 4ºC ideal per ramaders de produccions mitjanes-altes.
  -El sistema de refrigeració instantani de la llet, evita la reproducció de microorganismes i bacteris que es produeix en qualsevol sistema convencional.
  -Equip frigorífic compacte per producció i emmagatzematge gel.
  -Sistema de refredament de l'aigua per expansió directa de gas frigorífic ecològic (R404A).
  -Models normalitzats amb intercanviador de calor a plaques per refredament del producte amb aigua gelada.
  -Gamma de fabricació per models normalitzats i producció per munyir des 554 fins 2.214 litres (2 munyides per dia).

  Veure PDF
 • MINI PLANTES PER PRODUCCIÓ DE FORMATGE FONTSERÉ ARTESANALS MINIQUESERÍAS FONTSERÉ
  -Petites plantes per pasteurització de llet i posterior producció de formatge o iogurt de forma artesanal.
  -Projecte complet de la seva miniquesería per a producció de tot tipus de formatge adaptat a les seves necessitats i producció.
  -Gamma de producció normalitzada per capacitats des de 250 fins a 1.000 litres/hora de llet.
  -Fabricació, subministrament, muntatge i posada en marxa de tots els equips necessaris. Projectes clau en mà per a la creació de valor afegit.
  -A part de produir els tancs per refredament i posterior conservació de la llet, li oferim pasteuritzadors de cuba tipus circulars o rectangulars, cubes de quallar rectangulars amb tots els seus accessoris, taules de treball o escorreguda, premses horitzontals per formatge o saladers rectangulars per formatge , etc...

  Veure PDF
 • DIPÒSITS PER ELABORACIÓ DE VI
  -Gamma de fabricació per capacitats d'emmagatzematge des de 5.000 fins 30.000 litres. Aquesta versatilitat en la nostra gamma, ens permet adaptar-nos a la producció de qualsevol celler.
  -Gamma de fabricació per als diferents processos requerits als cellers: Control de fermentació, desfangat de most, control d'estabilització, etc...
  -Equips subministrats amb equip de fred autònom per expansió directa de gas R404A o aptes per a treball amb centrals de fred.
  -Construïts en acer inoxidable (AISI 316 les parts en contacte amb el producte i AISI 304 la resta). Acabats totalment alimentaris.
  -Compleixen la Directiva Europea 98/79/CE per màquines. -Equips que respecten el medi ambient. Aïllant tèrmic lliure de CFC'sy gas frigorífic ecològic.

  Veure PDF
 • LACTOFERMENTADORES, MADURADORS I PASTURITZADORS EN APLICACIONS ESPECIALS
  -Gamma de fabricació per capacitats de producció des de 250 fins 10.000 litres.
  -Estudi personalitzat del sistema de refrigeració o escalfament de l'equip en funció del procés productiu.
  -Disseny personalitzat de tots els equips per a aplicacions especials.
  -Construïts en tot tipus d'acer inoxidable. Acabats totalment alimentaris.
  -Dipòsits de construcció cilíndric verticals en versió oberta amb tapa o tancada amb sistema CIP.
  -Disposen de circuit per refrigeració o escalfament en fons inferior i part cilíndrica dissenyat acord al tipus de fluid que s'utilitzarà (aigua freda o calenta, vapor, aigua glicolada, aigua gelada, etc ...)
  -Sistemes d'agitació i homogeneïtzació del producte dels dipòsits adaptats a les propietats d'aquest.
  -Incorporen com equips opcionals el sistema de mesura electrònic del producte, panells elèctrics de maneig o sistemes de dosificació mitjançant cèl·lules de càrrega.
  -Compleixen la Directiva Europea 98/79/CE per màquines. -Equips que respecten el medi ambient. Aïllant tèrmic lliure de CFC´s.

  Veure PDF

Ubicació

Ampliar mapa

C) Rafael de Casanova, 2-4
Tel. 00 34 938 540 678
Fax. 00 34 938 500 120
Email. info@setpar.com
08510 Roda de Ter (Barcelona)
Spain©2003-2012 | Setpar High-Tech S.L. | www.setpar.com | c/ Rafael de Casanova, 2-4 08510 Roda de Ter (Barcelona) | Tel. 00 34 938 540 678 | Fax. 00 34 938 500 120

Diseny: Alfashop.es